PIC16F676-I/SL

Produsent MICROCHIP
Produsentens varenummer PIC16F676-I/SL
Varenummer PIC16F676-ISL

Andre deler