VOM3053T

Produsent VISHAY
Varenummer VOM3053T
VOM3053T

Andre deler